Rodzina Zawadzkich na tarasie, ok. 1917, zdjęcie ze zbioru rodziny Żyliczów