Apartament zajmuje południowo-wschodnie skrzydło dworu