[Main Menu]

[Tytuł]

Zespół dworsko-parkowy w Udryczach powstał w miejscu wcześniejszej siedziby rodziny Udryckich, o której wyglądzie nie ma niestety żadnych informacji.

W skład istniejącego dziś założenia, malowniczo usytuowanego na stoku wzgórza, wchodzą:
dwór, wzniesiony w XVIII w. w stylu klasycystycznym, o elewacjach przekształconych w II połowie XIX w. na eklektyczne, oficyna i kaplica, zbudowane w XVII w. w stylu barokowym oraz dom zarządcy (zwany dalej domkiem), wzniesiony w XIX na wcześniejszych fundamentach. Budowle otacza rozległy, zabytkowy park, założony w XVIII w., a na początku XIX w. przekształcony w stylu angielskim. Do dworu od strony Zamościa prowadzi aleja jesionowa.

Nieopodal zespołu, ale już poza granicami parku, znajdują się ruiny barokowej kapliczki.

[link]
Plan
[link]
Dwór
[link]
Oficyna
[link]
Kaplica
[link]
Domek
[link]
Park
[link]
Aleja
[link]
Kapliczka