[Main Menu]
• [-->]

[Tytuł]

Cała nieruchomość stanowi ok. 7 hekatarów. Ponad 2 hektary zajmuje park ze starodrzewiem założony na początku XIX wieku w stylu angielskim, romantycznym. Częściowo zachowały się również nasadzenia graniczne od strony wschodniej oraz południowej, w dużym stopniu dawna aleja dojazdowa do majątku, symetrycznie usytuowane po dwóch stronach dworu, aleje lipowe oraz łukowy szpaler kasztanowców okalający trawnik za kaplicą dworską.

Aleja dojazdowa doprowadza do owalnego podjazdu prowadzącego do dworu. W osi alei w niewielkiej odległości od dworu po jego prawej stronie stoi oficyna. Niestety nie zachowała się bliźniacza oficyna usytowana po lewej stronie dworu. Naprzewciw dworu znajduje sie kaplica, dawny zbór ariański. W oddaleniu od tego kompleksu budynków , na wschód od oficyny i oddzielony trawnikiem z pozostałościami starego sadu, usytuowany jest dawny dom zarządcy.

Za szpalerem drzew za kaplicą za czasów poprzednich prywatnych właścicieli  znajdowały się zabudowania folwarku dworskiego. Po II wojnie światowej nie było już żadnych śladów po tych budynkach.      

[link]
Szkic całego założenia dworsko - parkowego w Udryczach Widok z lotu ptaka - wczesna wiosna 2011 Widok z drogi od południa na zespół dworsko-parkowy Stara droga dojazdowa do dworu - w osi drogi oficyna Kompleks budynków dwór, oficyna i kaplica stan rok 2017 Widok z lotu ptaka na dwór i podjazd Podjazd dworski w trakcie prac remontowych 2013 rok Trawnik i zachodnia aleja lipowa prowadząca do parku Widok na dwór i oficynę od strony parku 2014 rok