[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Oficyna wschodnia wzniesiona została w XVII w. w stylu barokowym. Jest to niewielki, prostokątny budynek kryty wysokim czterospadowym dachem, o ozdobnej fasadzie. We wnętrzu, w pomieszczeniach bocznych, zachowały się oryginalne sklepienia krzyżowe.

Oficyna jest jedną z najstarszych budowli kompleksu i pochodzi jeszcze z czasów, gdy majątek był własnością Udryckich. Z wypisu urzędowego z roku 1836 wynika, że w budynku znajdowała się kuchnia dworska (umieszczenie kuchni poza głównym budynkiem mieszkalnym było w tym czasie rozwiązaniem typowym – zapobiegało ono przedostawaniu się do pomieszczeń dworu nieprzyjemnych woni). W budynku znajdowały się dawniej także urządzenia do warzenia piwa, po których do 1836 r. pozostał jeszcze „kocioł duży miedziany kwadratowy do grzania wody”.

Budynek oficyny był użytkowany do lat 60-tych XX w. (po wojnie mieszkał tam woźny szkolny). Przez lata nie przeprowadzano żadnych remontów. Na początku lat 70-tych budynek opuścili ostatni mieszkańcy, ponieważ przebywanie w nim stanowiło zagrożenie dla życia. Przez ponad 30 lat cenny zabytkowy budynek służył jako skład. Po odkupieniu zespołu w 2007 r. przystąpiono do prac remontowych i adaptacyjnych. W latach 2008-2009 przerpowadzono kapitalny remont obiektu, a wiosną 2010 roku oddano budynek do użytku. W Oficynie są obecnie dwa apartamenty gościnne dla turystów oraz część użytkowana prywatnie, która, po zakończeniu remontu dworu również będzie służyć gościom przyjeżdżającym na wypoczynek do Udrycz.    
 

[link]
Widok na Oficynę i dwór od strony zachodniej Widok na elewację frontowa wyróżniająca się wystrojem architektonicznym Zachowane sklepienia krzyżowe w narożnych pokojach, grudzień 2009 Oficyna w otoczeniu wiosennej zieleni Widok od strony dworu w kierunku aleji jesionowej Widok od strony północnej Widok na elewację wschodnią, w tle dwór Jesienne klimaty - widok od strony wschodniej, w tle dwór