[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Jednym z najpiękniejszych fragmentów parku jest dawna aleja wjazdowa, która łączyła dwór z gościńcem prowadzącym do Zamościa.  Prowadziła ona do półkolistego podjazdu przed dworem, częściowo zachowanego . Wysadzona jest jesionami wyniosłymi i lipami drobnolistnymi, w sumie składa się na nią 30 drzew i mierzy około 200 metrów.

Dziś aleja utraciła już funkcję drogi dojazdowej – po II wojnie światowej wybudowano drogę łączącą Udrycze z szosą Lublin-Zamość, która poprowadzona została na północ od dzisiejszych granic parku. Dawny gościniec zamojski stracił znaczenie i przekształcił się stopniowo w zwyczajną drogę polną.

To właśnie z powodu tej zmiany dziś główny wjazd na teren zespołu znajduje się od strony wschodniej, a nie, jak pierwotnie, od południowej – na teren zespołu wjeżdżamy dziś „z boku”, przez teren dawnych dworskich ogrodów użytkowych, a nie od frontu. Dzięki naszym staraniom fragment dawnego gościńca zamojskiego został już jednak utwardzony; mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości główny dojazd do dworu ponownie prowadzić będzie historyczną  aleją  jesionową.  


 

[link]
Wiosna - jesiony jeszcze się nie zazieleniły Wjazd na aleję jesionową z podjazdu Z końca alei roztacza się widok na pola Dawniej była to jedyna droga dojazdowa do dworu Widok na aleję z podjazdu Widok na aleję jesionową z boku od strony wschodniej Widok z końca alei - na wprost oficyna, na prawo domek Widok z końca alei - na wprost oficyna , po lewej kaplica i dwór Aleja w mroźny dzień - widok od strony oficyny