[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Nowi właściciele nieruchomości zastali w lipcu 2007 roku stary, o powierzchni ponad 2ha - park w stanie poważnego zaniedbania. Aleje, szpalery graniczne, szpalery wewnątrz XVIII – wiecznego założenia, oczko tzw. kanał były zarośnięte samosiejkami i miejscami mało czytelne. Do tego stanu rzeczy dołożyły się jeszcze skutki katastrofalnej wichury w nocy z 20 na 21 lipca 2007 roku. Park po tornadzie przedstawiał sobą jedno wielkie pobojowisko, powalone drzewa z korzeniami, przełamane na pół, setki leżących lub wiszących na drzewach oberwanych konarów i gałęzi. Ponad 30 drzew zostało całkowicie zniszczonych, w tym szczególnie piękne, strzeliste 2 jesiony.
Pierwsze prace w parku polegały na usunięciu skutków tornada i trwały do końca roku. Równocześnie oczyszczono z samosiejek starą aleję dojazdową do dworu i częściowo wyrównano.
Od wiosny 2008 roku podjęto systematyczne prace porządkowe w centralnej części parku wokół kanału po stronie południowej oraz poczyniono pierwsze kroki w celu oczyszczenia oczka wodnego zasilanego z własnych źródeł. Koparka linowa w ciągu kilku dni pogłębiła zbiornik wody i poszerzyła go przez wydobycie mas mułu, które nazbierały się przez ponad 200 lat. Minikoparka wyciągnęła z korzeniami kilkadziesiąt krzewów czarnego bzu, które obrastały starodrzew. Odsłonięto również dobrze zachowaną aleję lipową wschodnią biegnącą od oficyny w kierunku kanału.
W 2009 roku kontynuowano prace porządkowe  wokół wody, poszerzając teren działań o stronę północną. Teren również oczyszczono z dzikich krzewów. Pogłębiono i poszerzono zbiornik wodny od strony południowej usytuowanej na stromej skarpie i poprawiono linie brzegową przy półwyspie. Wytyczono również od tej strony alejkę biegnącą nad wodą i poprowadzono ją dalej zabytkową aleją lipową.  Alejkę i skarpę obsadzono licznymi roślinami. Rozpoczęto także prace porządkowe w zachodniej części parku za dawnym ogrodem dworskim, odsłonięto szczątkowo zachowaną aleję lipową zachodnią , oczyszczono szpalery kasztanowców za kaplicą i w sąsiedztwie domku.
W 2010 roku wykonano alejkę po przeciwnej stronie kanału  co umożliwia spacer naokoło oczka. Dodatkowo wytyczono alejkę prowadzącą wzdłuż granic parku od zachodu i północy. Dosadzono wiele krzewów i drzew, głównie iglastych, których brakowało w zastanym  drzewostanie. Pogłębiono i poszerzono ostatni odcinek oczka wodnego usytuowany za groblą oraz uporządkowano część parku na długosci tego odcinka. Tym samym zakończono podstawowy etap prac rewitalizacyjnych parku udryckiego załozonego wokół naturalnego zbiornika wodnego.   
Już widać, ze jest duża szansa na to, by przywrócić dawną świetność założenia parkowego, nawet za kilka lat.                          
 

[link]
Stan w 2007 roku Wczesna wiosna 2008 Prace przy pogłębianiu zbiornika latem 2008 Po zakończeniu prac koparki od strony płaskiego brzegu 2008 Wygląd parku lato 2010 Budowa alejki na skarpie parku 2011 rok U progu wiosny 2014 W szacie zimowej styczeń 2017