[Main Menu]
[<--] •

[Tytuł]

W 2010 roku rozpoczęto remont dworu, zaplanowany jest na kilka lat. Mimo , że w tamtym okresie nadal działała szkoła podstawowa w budynku wykonano zaplanowany etap remontu. Odtworzono 2 kominy, które w II połowie XX wieku zostały zdemontowane, wzmocniono więźbę oraz wykonano nowe pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Remont dachu został częściowo dofinansowany z funduszy Wojewódzkiego Konserwatora Lubelskiego.
Przeprowadzono również nieodzowne prace remontowe i konserwatorskie przy ozdobnych elementach górnej części elewacji obiektu. Rozpoczęto możliwe do wykonania aktualnie prace porządkowe wewnątrz budynku, na poddaszu oraz 2 pokojach na parterze.
W 2011 roku przeprowadzono remont tarasu i schodów od strony elewacji ogrodowej. Zdemontowano i zabezpieczono wszystkie stare, nadające sie do wykorzystania elementy kamienne, wykonano nową konstrukcję płyty tarasowej i schodów oraz częściowo obłożono je materiałem odzyskanym ze starego kamienia; prace kamieniarskie przy użyciu odrestaurowanego kamienia zakończono w roku następnym.  Równolegle prowadzone były prace wewnątrz budynku - przeprowadzono remont drewnianego stropu -  zarówno te prace jak i przy restauaracji tarasu i schodów zostały częściowo dofinansowane z funduszy Wojewódzkiego Konserwatora Lubelskiego. Odrestaurowano również znaczną część elewacji ogrodowej,ryzalit wraz z sąsiadującymi narożnikami oraz wykonano izolację fundamentów na tym odcinku. Rozpoczęto  prace przy skuwaniu starych, zawilgoconych tynków, które kontynuowano w 2012 roku. W 2012 również wykonano izolację pozostałej części fundamentów budynku od strony ogrodu oraz ukształtowanie terenu dawnego dworskiego ogrodu tarasowego i ogrodu włoskiego. Przeprowadzono prace remontowe przy naprawie uszkodzonych murów zabytku, wraz z odtworzeniem większej częsci ozdobnych elementów architektonicznych. Sfinansowane były przy pomocy   WKZ.    

 

[link]