[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

I etap prac remontowych miał na celu zachowanie obiektu. Polegał na przemurowaniu lub odtworzeniu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczeniu go przed dalszym zalewaniem. 
Wzmocniono konstrukcję murów i zachowanych XVII –wiecznych sklepień krzyżowych w częściach południowej i północnej oficyny. Wykonano nadproża we wszystkich otworach i wieniec żelbetowy spinający budynek. Odkopane fundamenty oczyszczono i wzmocniono; wykonana została izolacja pionowa oraz izolacja pozioma według najnowszej technologii tzw. metodą iniekcji krystalicznej. Wykonano nową więźbę i pokryto dach blachą na sposób tradycyjny zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; założono obróbki blacharskie i rynny.  Wykonano drenaż opaskowy wraz z korektą ukształtowania terenu wokół  zabytku  (korekta okazała się konieczna, jako że z powodu podniesienia się poziomu gruntu dolne partie ścian budynku znalazły się pod ziemią ) i instalację deszczową.
Dzięki tym pracom, budynek został zabezpieczony i zaczął się osuszać.
 

[link]
Stan konstrukcji dachu przed przystąpieniem do remontu - 2008 Fragment ściany, która kwalifikowała się do rozbiórki Ten sam fragment ściany po odtworzeniu z nowego materiału Wymurowane na nowo górne partie kominów oraz nowa więźba Odkopywanie fundamentów - sierpień 2008 Po wykonaniu korekty ukształtowania terenu i drenażu - koniec 2008 Tynkowanie elewacji - wrzesień 2009 Po malowaniu elewacji - październik 2009