[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Elewacja frontowa - zachodnia, skierowana jest na dawny podjazd i dwór, a kiedyś na bliźniaczą oficynę po przeciwnej stronie podjazdu. Ta najbardziej reprezentacyjna elewacja oficyny, w odróżnieniu od pozostałych, oprócz zwieńczenia w postaci profilowanego gzymsu oraz pilastrów, posiada również płyciny o dekoracyjnych narożach. Mimo upływu lat wiele fragmentów wystroju architektonicznego  nie tylko elewacji frontowej, ale i pozostałych zachowało się całkowicie lub w części. Zachowane elementy zostały zabezpieczone, a nie zachowane odtworzono na podstawie „świadków”.
Niestety, nie udało się zachować w trakcie prac konserwatorskich ozdobnego fragmentu gzymsu na głównym wejściem do zabytku. Został on odtworzony na podstawie dokumentacji zdjęciowej.    
 

[link]
Stan przed przystąpieniem do prac remontowych - lato 2007 Po zdjęciu eternitu z dachu - wiosna 2008 Stan murów po zdjęciu dachu - maj 2008 Z wyremontowanymi kominami, murami i nadprożami - lipiec 2008 Po wykonaniu nowej konstrukcji dachu - sierpień 2008 Po pokryciu dachu blachą - październik 2008 Po wstawieniu okien - lipiec 2009 Po zakończeniu prac zewnętrznych przy elewacji - listopad 2009