[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Krótsze elewacje boczne, południowa i północna, są identyczne, zwieńczone gzymsem i ścianami przedzielonymi pilastrami.  Każda z nich posiada drzwi, prowadzące do skrajnych pomieszczeń oficyny, w których zachowały się sklepienia krzyżowe. Urządzono w nich dwa małe apartamenty gościnne.

[link]
Stan przed rozpoczęciem prac - wiosna 2008 Spękania muru nad otworem drzwiowym - maj 2008 Po wykonaniu nadproży i naprawieniu murów - lipiec 2008 Przed zdjęciem starych tynków - sierpień 2008 Po zdjęciu starych tynków, z gotowym dachem - jesień 2008 Ze stolarką okienną - lipiec 2009 Z nowymi drzwiami, w trakcie tynkowania - wrzesień 2009 Z pomalowaną elewacją - maj 2010