[Main Menu]
[<--] •

[Tytuł]

Wycieczka do Wisłowca

Dystans: pieszo ok. 1 godziny w jedną stronę

W XIX w. Wisłowiec należał do dóbr Udrycze. Dziś jest to niewielka wioska, położona na wzgórzach na północ od zespołu dworsko-parkowego. Zobaczyć tam można urokliwą drewnianą kapliczkę wpisaną do rejestru zabytków, otoczoną starymi kasztanowcami. W centrum wsi koło przystanku autobusowego znajduje się opuszczony budynek po dawnej szkole wybudowany w latach 20-tych XX w.   Opuszczamy park bramą wschodnią (koło domku) i skręcamy w lewo, dochodząc do drogi asfaltowej. Skręcamy w lewo i idziemy prosto aż do skrzyżowania, z którego odchodzi droga w prawo, prowadząca bezpośrednio do Wisłowca. 
 

[link]