[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Najważniejszą częścią elewacji frontowej jest portyk, który w najbardziej spektakularny sposób zmienił swój wygląd po remoncie.

W latach 2012-2013 wykonano remont fundamentów i murów  całej elewacji, a w 2014 roku odtworzono prawdopodobny wygląd portyku. Kolumny portyku zyskały bazy wykonane z odzyskanego na terenie wapienia józefowskiego. Skonstruowane zostały schody prowadzące od podjazdu przez portyk do budynku, kóre wyłożono płytami z piaskowca.

[link]
2007 rok stan przed remontem 2007 rok portyk przed remontem 2010 rok portyk przed przystąpieniem do prac remontowych 2011 rok w trakcie skuwania tynków 2011 w trakcie napraw murarskich 2012 rok prace murarsko-tynkarskie w portyku 2014 rok po odtworzeniu schodów portyku i podjazdu stan lato 2016