[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Elewacja ogrodowa, obecnie najbardziej widoczna z drogi strona budynku, jak pierwsza poddana została zabiegom konserwatorskim.

Wiosną 2011 roku kamieniarze przystapili do demontażu bardzo zniszczonych, starych schodów tarasowych oraz rozpadającego się tarasu. W trakcie prac spod ziemi wyłoniły się  oryginalne elementy pierwotnego tarasu np. gzymsy, fragmenty schodów tarasowych, a nawet prawie całe stopnie. Jeden - pierwszy najlepiej zachowany został na pierwotnym miejscu . 

[link]
2007 rok taras i schody zrujnowane i zarośnięte darnią 2007 rok betonowe płyty wiążące rozpadająca się konstrukcję tarasu 2011 rok budowa nowej konstrukcji tarasu 2011 rok budowa nowej konstrukcji schodów tarasowych 2012 rok montaż okładzin wykonanych z odnalezionego w trakcie prac kamienia 2012 rok po  zakończeniu montaż okładzin ze starego wapienia józefowskiego 2015 rok po położeniu piaskowca na schodach widok od ogrodu lato 2016