[Main Menu]
[<--] • [-->]

[Tytuł]

Boczne elewacje, wschodnia i zachodnia, są krótkie i pozbawione okien. Kilkustopniowe schodki prowadzą do bocznych drzwi.

Po stronie zachodniej zachował się daszek nad drzwiami wsparty na metalowych ozdobnych podporach.  W czasie remontu tych elewacji przeprowadzonego w latach 2013-2014 zbudowano również po obu stronach nowe schody oraz wykonano replikę podpór daszków zwieńczających otwory drzwiowe. Jesienią 2014 roku wstawiono nowe drzwi na stronie wschodniej. 

W najbliższej przyszłości planuje się wyłożenie schodów bocznych kamieniem.

[link]